خانه » گفت‌وگوی مفصل با میرمیثم مصطفوی مدیرعامل فارآب / بخش دوم

گفت‌وگوی مفصل با میرمیثم مصطفوی مدیرعامل فارآب / بخش دوم

این مصاحبه در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در دفتر تهران شرکت فارآب انجام شده است.

در این گفت‌وگوی ۸۰ دقیقه‌ای هومن جهانگرد مدیر روابط عمومی و میرمیثم مصطفوی مدیرعامل در مورد گذشته، حال و آینده فارآب و موضوعات دیگر صحبت می‌کنند.

قسمت دوم :

اولین خاطره من از فارآب؛ سایت یک/هشتگرد/۱۳۷۶

مطالب مرتبط