خانه » گفت‌وگوی مفصل با میرمیثم مصطفوی مدیرعامل فارآب / بخش هفتم

گفت‌وگوی مفصل با میرمیثم مصطفوی مدیرعامل فارآب / بخش هفتم

این مصاحبه در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ در دفتر تهران شرکت فارآب انجام شده است.

در این گفت‌وگوی ۸۰ دقیقه‌ای هومن جهانگرد مدیر روابط عمومی و میرمیثم مصطفوی مدیرعامل در مورد گذشته، حال و آینده فارآب و موضوعات دیگر صحبت می‌کنند.

قسمت ششم :

تمرکز بر رفع مشکلات درونی منجر به پیشرفت شرکت خواهد شد

مطالب مرتبط