نوآوری

روز خلاقیت و نوآوری
مناسبت‌ها

روز جهانی خلاقیت و نوآوری

  در روز جهانی خلاقیت و نوآوری از جهانیان دعوت می‌شود تا این ایده را بپذیرند که نوآوری برای استفاده از پتانسیل‌ها ضروری است.  

ادامه مطلب »
زنبیل خرید