شیر یکطرفه

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
کاربرد
انتخاب کنید
شیر یکطرفه لولایی (زبانه فلزی)
CKM16
شیر یکطرفه, شیر یکطرفه سویینگ
شیر یکطرفه (زبانه لاستیکی)
CKR16
شیر یکطرفه, شیر یکطرفه سویینگ
شیر یکطرفه سوپاپی چدنی (مخصوص بخار)
LCS16
شیر بخار, شیر یکطرفه
شیریکطرفه سوپاپی (فولادی)
LCC16
شیر بخار, شیر یکطرفه
زنبیل خرید