شیر یکطرفه سویینگ

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر یکطرفه لولایی (زبانه فلزی)
CKM16
شیر یکطرفه, شیر یکطرفه سویینگ
شیر یکطرفه (زبانه لاستیکی)
CKR16
شیر یکطرفه, شیر یکطرفه سویینگ
زنبیل خرید