شیر کشویی محور صعودی

فیلترها

دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر کشویی زبانه لاستیکی
GSS16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی, شیر کشویی محور صعودی
شیر کشویی محور صعودی زبانه فلزی
GVMO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه فلزی, شیر کشویی محور صعودی
شیر کشوئی محور صعودی زبانه لاستیکی
GVSO16
شیر کشویی, شیر کشویی زبانه لاستیکی, شیر کشویی محور صعودی
زنبیل خرید