جلسه فارآب
خانه » تداوم برنامه‌ریزی برای فارآب ۱۴۰۵

تداوم برنامه‌ریزی برای فارآب ۱۴۰۵

پس از برگزاری جلسه 19 اسفند 1400 در ابتدای سال 1401 ویرایش اول برنامه چشم‌انداز و ماموریت 1405 فارآب آماده شد و جهت بررسی و اخذ نظرات از مدیران محترم برای آنها ارسال شد. پس از مدتی با تجمیع نظرات و بررسی آنها طی دو جلسه با تسهیل‌گران، مقرر شد جلسه‌ای در تاریخ 19 خرداد 1401 برگزار شود تا در این جلسه به صورت متمرکز در مورد برنامه تهیه شده، گفت‌وگو و تبادل نظر صورت پذیرد. در ابتدای این جلسه که با حضور ۲۰ تن از مدیران شرکت فارآب در هتل المپیک تهران برگزار شد، جناب آقای مهندس میرمیثم مصطفوی طی سخنانی نظرات خود را در مورد برنامه تدوین شده و انتظارات خود برای رسیده به اهداف آن بیان کردند. پس از ایشان افراد به صورت مجزا نظرات خود را طی مدت زمان مشخص بیان کردند و با هدایت تسهیل‌گر و براساس خرد جمعی برنامه طبق نظرات و اولویت آنها متحول شد و برنامه جدیدی تدوین گشت تا برای اجرا به مدیریتها ابلاغ شود که این امر توسط مدیریت سرمایه انسانی صورت گرفت.