محصولات هرتز

شیرجداکننده هوا و رسوب

I 1124

شیر دابل یکطرفه

I 0303 / I 0305

پکیج کنترل دبی مخصوص فن کویل

HerzCON

یونیت بالانس

Commissioning Centre

شیر کنترل فشار جزئی

Dynamic control for hydraulic balancing

شیرفشار شکن دیافراگمی

2682

شیر بالاسینگ دستی

STRÖMAX 4117

توربو کمپرسور

--

شیر کنترل بالاسینگ مستقل از فشار

شیر بالانسینگ دستی چدنی فلنج دار

شیر بالانسینگ دستی برنجی دنده ای

شیر سراهی توربو کمپرسور

زنبیل خرید