محصولات فارآب

جستجو
دسته بندی
انتخاب کنید
دسته بندی
کاربرد
انتخاب کنید
کاربرد
شیر پروانه اى ویفرى کلاس 150 (اهرمى)
BVW#150
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO10
شیر کشویی زبانه فلزی ( گرافیتی)
GVG10
شیر سوپاپی
GLB16
شیر سوپاپی مخصوص بخار
GLS16
شیر کشویی زبانه فلزی ( رینگ برنزی)
GVB16
شیر کشویی زبانه فلزی (رینگ استیل)
GVS25
شیر کشویی زبانه لاستیکی
GSS16
شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی)
GVO16
شیر کشویی محور صعودی زبانه فلزی
GVMO16
شیر یکطرفه لولایی (زبانه فلزی)
CKM16
شیر یکطرفه (زبانه لاستیکی)
CKR16
شیر یکطرفه سوپاپی چدنی (مخصوص بخار)
LCS16
صافی
STR16
صافی مخصوص بخار
STS16
شیر پروانه ای ویفری (اھرمی)
BVW16
شیر سوپاپی بیلوز
GBL16
شیر پروانه ای لاگ (اھرمی)
BVL16
شیر پروانه ای ویفری (گیربکسی)
BVG16
شیر پروانه ای لاگ (گیربکسی)
BLG16
زنبیل خرید